Onderhoudscontract

Bij het afnemen van een website heeft u de mogelijkheid tot het aangaan van een betaald onderhoudscontract.

Waarom een onderhoudscontract:

  • Software alsmaar weer vernieuwd wordt en meegroeit met de wensen van de vele klanten.
  • In deze veranderingen altijd zogenaamde 'bugs' (lees fouten) kunnen zitten.
  • Hackers altijd naar nieuwe 'mazen in het net zoeken'.
  • Het afgelopen jaar weer genoeg gebleken is dat het hacken van een site verstrekkende gevolgen kan hebben.

Basis (2 uur per jaar) € 90,-

1x beveiligingsupdates,
systeem back-ups
gebroken links,
kleine tekstuele aanpassingen
Tot max 2 uur per jaar

Midden (4 uur per jaar) € 125,-

3x beveiligingsupdates,
systeem back-ups
gebroken links
testen of functionaliteit nog werkt
kleine aanpassingen in tekst fotomateriaal
Tot max 4 uur per jaar

Groot (12 uur per jaar) € 350,-

alle beveiligingsUpdates
systeem en database back-ups
broken links
jaarlijkse testen op alle bekende browsers
Aanpassingen bestaande tekst en fotomateriaal
Tot max 12 uur per jaar

Niet tot het onderhoud horen: nieuwe componenten en modules, functionaliteiten, templates en andere zaken die niet in het het contract zijn vastgelegd.

Alle contracten lopen per datum van ondertekening door u, de klant, zijn 1 jaar geldig en worden stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. Betaling van het abonnement dient vooruit per jaar te gebeuren.
De opzegtermijn is 3 maanden voor het einde van de contractdatum en moet schriftelijk (mag per email) worden opgezegd.

Vroegtijdig opzeggen van het contract zal de SLA contracten niet leiden tot een terugbetaling naar rato.